Promicanje i komuniciranje znanosti II

Stručno-znanstveni skup Promicanje i komuniciranje znanosti II održavamo povodom 100. godišnjice prve hrvatske oceanografske ekspedicije Vila Velebita. Organizatori skupa su Hrvatsko prirodoslovno društvo i Razred za prirodne znanosti HAZU, a skup se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predviđeno je da skup otvori akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vrijeme i mjesto održavanja skupa su srijeda i četvrtak 23. i 24. listopada 2013. godine, u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb.

Program prvoga dana više je orijentiran na Jadran i istraživanje Jadrana, dok je drugog dana tema šira i obuhvaća razmjenu iskustava u promicanju i komuniciranju znanosti općenito. Ovim skupom želimo obilježiti važnu obljetnicu hrvatskog doprinosa znanosti o moru. Naime, ove godine navršava se 100 godina od prve hrvatske oceanografske ekspedicije Vila Velebita koja je organizirana u okrilju Akademije, točnije Odbora za istraživanje zemlje (OZIZ) osnovanog 1912. godine pri Matematičko-prirodoslovnom razredu JAZU. Tijekom 1913. (kolovoz/rujan, studeni) i 1914. (veljača, svibanj) ostvarene su četiri plovidbe (ekspedicije), dok peta ekspedicija, planirana za kolovoz 1914. nije ostvarena zbog izbijanja Prvog svjetskog rata. Ekspedicija je dobila ime Vila Velebita prema imenu školskoga broda Nautičke škole u Bakru kojeg je Kraljevska zemaljska vlada dobrila za besplatno korištenje. Rezultati ekspedicije bili su plodonosni i objavljeni u drugom i petom svesku Prirodoslovnih istraživanja Hrvatske i Slavonije JAZU. Treba istaknuti da je popularni prikaz ekspedicije objavljen već 1914. godine u časopisu Priroda (Vale Vouk: „Vila Velebita“ u službi znanosti, Priroda 4 (1914) 93-112). Stoga se ovim skupom također želi osvijesti i javnost o dosadašnjim istraživanjima Jadrana, pokazati da se Jadran i dalje istražuje te dobiti kritički osvrt koliko i kako rezultati istraživanja Jadrana dopiru u javnost.

Posebno se želi usporediti stupanj i širinu popularizacije znanosti tri godine nakon održavanja prethodnog znanstveno-stručnog skupa 125 godina komuniciranja i popularizacije znanosti u Hrvatskoj koji je održan u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Opatičkoj 18 u Zagrebu 9. i 10. prosinca 2010. godine, a na kojem su se okupili brojni znanstvenici i stručnjaci koji se bave komuniciranjem i popularizacijom znanosti. Želimo također ukazati na rastuću potrebu za istinskim dvosmjernim komuniciranjem znanost. Naime, sve češće kada dolazi u javnost, znanost dolazi u arenu u kojoj više nije u povlaštenoj poziciji ‘popularizacije’, nego u pregovaračkoj ulozi potpuno drugačije komunikacijske strukture.

U vremenu kada su svjetska mora suočena s nizom negativnih procesa, pri čemu su mala, uzemna mora, kao što je naše Jadransko, posebno osjetljiva, obaveza da se najšira javnost obavijesti o bitnim rezultatima oceanografskih istraživanja postaje sve veća, baš kao i potreba da se pritiskom obavještene i osviješćene javnosti potaknu ili ubrzaju akcije za uklanjanje tih opasnosti.

Nadamo se, i želja nam je da ovaj Skup doprinese tim naporima.


Organizacijski odbor Skupa
Zagreb, 15.10.2013.      

Program skupa         Plakat