Priroda

Mjesečnik za popularizaciju prirodoslovnih znanosti
Hrvatskog prirodoslovnog društva

SADRŽAJ ČASOPISA
ODABRANI ČLANCI
UPUTE ZA AUTORE

ISSN 0351-0662

Izdavač: Hrvatsko prirodoslovno društvo
Suizdavač: LASERplus d.o.o, Zagreb, Brijunska 1a

Uredništvo PRIRODE:
Glavni i tehnički urednici:
Doc. dr. sc. Nenad Judaš
Doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

Urednici:
Prof. dr. sc. Renata Bažok
Doc. dr. sc. Franka Miriam Brueckler
Marina Čalogović, mag. chem.
Prof. dr. sc. Paula Durbešić
Berti Erjavec, dipl. ing.
Doc. dr. sc. Dario Hrupec
Nataša Hrupec, prof.
Doc. dr. sc. Ivana Ivančić Baće
Prof. dr. sc. Davor Lucić
Dr. sc. Sanja Kovačić
Doc. dr. sc. Petar Kružić
Prof. dr. sc. Mladen Kučinić
Dr. sc. Vladimir Novotny
Doc. dr. sc. Ružica Vuk

Korektura (i lektura): doc. dr. sc. Tomislav Portada
Priprema i tisak: LASERplus d.o.o, Zagreb, Brijunska 1a

Adresa:
Hrvatsko prirodoslovno društvo
(za Prirodu)
Trg žrtava fašizma 10
HR-10000 Zagreb
P.P. 258

E-pošta: priroda@hpd.hr

Tel./Fax.: (01)-468-0240

Radno vrijeme tajništva:
Ponedjeljak, četvrtak: 14:00 – 18:00
Utorak, srijeda, petak: 9:00 – 13:00.

Priroda izlazi sredinom mjeseca izuzev dvobroja 7-8, koji izlazi krajem kolovoza.
Priroda izlazi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.


Cijena pojedinačnog broja iznosi 25 kuna, a dvobroja (7-8) 30 kuna.
Za Hrvatsku godišnja pretplata s poštarinom iznosi kn 220,00,
polugodišnja pretplata s poštarinom, kn 130,00.
Za inozemstvo godišnja pretplata iznosi € 45,00.
Prije uplaćivanja pretplate molimo javite se tajništvu, kako bi dobili broj odobrenja.
Prilikom uplate, molimo obavezno navedite pretplatnički broj!
Uplate u kunama molimo slati na IBAN: HR0623600001101492395
Za devizne uplate uz IBAN molimo koristiti SWIFT: ZABAHR2X
Za četiri kupljena ili pretplaćena primjerka istog broja, jedan primjerak poklanjamo!