Priroda

Mjesečnik za popularizaciju prirodoslovnih znanosti
Hrvatskog prirodoslovnog društva

 

2014
2015
2016
5-6/2015
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
7-8/2015

05-06/2015

SADRŽAJ

 • Iz uredništva 5
 • Slika za naužiti 6
 • Slika za rastužiti 7
 • Sanja KOVAČIĆ - Pet godina »Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske« 8
 • Biserka JURETIĆ - Radi čega su hrvatski botanički vrtovi osnovali Sekciju botaničkih i
 • školskih vrtova, arboretuma i drugih botaničkih zbirki Hrvatskoga botaničkoga društva? 12
 • Ljerka REGULA-BEVILACQUA - »Zajednica botaničkih vrtova Jugoslavije« 16
 • Darko MIHELJ i Sanja KOVAČIĆ - Zbirke samoniklih biljnih vrsta Botaničkoga vrta
 • Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 19
 • Dario KREMER - Farmaceutski botanički vrt »Fran Kušan« 24
 • Katija DOLINA i Nenad JASPRICA - Botanički vrt Instituta za more i priobalje
 • Sveučilišta u Dubrovniku 27
 • Mirko RUŠČIĆ - Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Splitu 31
 • Tea ŠILIĆ - Velebitski botanički vrt 34
 • Mila VLAJČIĆ - Biokovski botanički vrt Kotišina 39
 • Željka MODRIĆ SURINA - Botanički vrt Prirodoslovnoga muzeja Rijeka 41
 • Ivna BUČAN - Osnovna škola Oštrog iz Kaštel Lukšića uzor je svima! 43
 • Sanja KOPJAR - Arboretum Opeka - najstariji zaštićeni objekt parkovne arhitekture u Hrvatskoj 45
 • Maja Anastazija KOVAČEVIĆ i Ivan ŠIMIĆ - Arboretum Trsteno Hrvatske akademije
 • znanosti i umjetnosti 50
 • Marilena IDŽOJTIĆ, Igor POLJAK, Nataša RAP, Bojana FILIĆ, Karmela GLOVA i
 • Manda STRAMPUT - Arboretum Lisičine 54
 • Antun MILINKOVIĆ - Arboretum Gimnazije Karlovac 58
 • Marija BARIČEVIĆ - Arboretum Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac 61
 • Dinka TOMAŠKOVIĆ-PRESEČKI - Arboretum Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Zaboku 63
 • Dijana RINČIĆ - Školski vrt područne škole Vrsine 66
 • Marilena IDŽOJTIĆ, Igor POLJAK i fra Branko BRNAS - Arboretum Samostana
 • svete Marije u Zaostrogu 67
 • Barbara SLADONJA, Danijela POLJUHA i Margita ŽIKOVIĆ - Porečki botanički vrt i Školski vrt
 • Karla Huguesa 69
 • Nada STARČEVIĆ - Jaccominijev aromavrt 71
 • Dubravka SANDEV - Edukacijska uloga botaničkih vrtova 73
 • Alan BUDISAVLJEVIĆ - Volonterstvo mladih snaga 75